Contrabass CM044 - speelt vreemde lange klank van begin tot einde

I am new in Dorico
I’m trying to write a piece, but when I select “Contrabass CM 044” for the double bass, I get a strange long sound from the start to the end in play mode. weird !
when I choose another double bass eg. “double basses combi”, everything sounds like an octave too low and he can’t even get the lowest E of a double bass to play…

ik ben nieuw in Dorico
ik probeer een stuk te schrijven, maar wanneer ik voor de contrabas “Contrabass CM 044” selecteer, krijg ik in de afspeelmodus een vreemde lange klank te horen, van bij de start tot het einde. raar !
wanneer ik een andere contrabas kies bvb. “double basses combi” , klinkt alles als een octaaf te laag en kan hij zelfs laagste E van een contrabas niet laten afspelen …

Beste LVH, welkom op het Dorico forum!
Als je bij het afspelen vreemde lage tonen hoort gaat het vrijwel zeker om MIDI keyswitches, d.w.z. codes om van speeltechniek te veranderen. Normaal gesproken vallen die altijd buiten het bereik van het gekozen instrument, maar ze kunnen onbedoeld hoorbaar worden als je handmatig andere geluidssamples aan het instrument probeert toe te kennen. Een van de manieren om dit te repareren is het opnieuw kiezen van het (zelfde) instrument bij de speler in Setup modus (klik op het > knopje rechts van het instrument, daar zit een submenu). Dorico zal dan ook weer de bijpassende samples aan het instrument koppelen, en waar dat van toepassing is meteen de juiste transpositie instellen.
Klein voorbehoud: ik weet verder weinig van MIDI en samples. Ik hou me vnl. bezig met bladmuziek.
Zoals je misschien al gezien hebt, zijn er op dit forum ook regelmatig posts in allerlei andere talen dan Engels. Dat is geen probleem, maar als je je vraag in het Engels stelt is de kans veel groter dat je nuttige antwoorden krijgt. Het hoeft geen perfect Engels te zijn, we zijn hier zeer internationaal, en in de regel uiterst vriendelijk en behulpzaam. Je kunt je Nederlandse vraag ook via bijv. Google Translate in het Engels omzetten.

thank you for your quick reply !
I have also rewritten my question in English :slight_smile:
I tried your suggestion but :
Dorico chooses “double bass combi” itself, and this sounds so quiet, that’s why I chose “contrabass MG 044”, but there, and only there so far, I get that annoying low sound, with the other instruments I chose myself, I don’t get this … strange …

It’s because the HSO Double Bass Combi patch includes keyswitches to change playing techniques, e.g. to trigger different sounds for legato, but when you’re using a different patch that doesn’t support keyswitches, the keyswitches defined in the expression map will still be played – and in another patch, they’ll play as sounding notes rather than silently.

To sort this out, go to the Endpoint Setup dialog and set the Expression Map column for the affected channel to Default.