CUBASE 8 PRO CRASH ON START

Hey guys, today I bought and wanted to activate my Cubase 8 Pro…
I installed eLicenser I also put it into my USB, then installed cubase and…
Look error
https://gyazo.com/dc4070be9db07503b99cd98fe688005e


Podpis problemu:
Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH
Nazwa aplikacji: Cubase8.exe
Wersja aplikacji: 8.0.30.536
Sygnatura czasowa aplikacji: 55e48727
Nazwa modułu z błędem: Cubase8.exe
Wersja modułu z błędem: 8.0.30.536
Sygnatura czasowa modułu z błędem: 55e48727
Kod wyjątku: c000001d
Przesunięcie wyjątku: 00000000021321c5
Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
Dodatkowe informacje 1: e37a
Dodatkowe informacje 2: e37ab3d4d24739f49e676e35e792b2f8
Dodatkowe informacje 3: 40af
Dodatkowe informacje 4: 40af6e9ec7798242301586106c3d91d2


Whats wrong… I have all updates installed.

same like my problem…
anyone have idea to solved??

Problem signature:
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: Cubase8.exe
Application Version: 8.0.0.397
Application Timestamp: 5459524a
Fault Module Name: Cubase8.exe
Fault Module Version: 8.0.0.397
Fault Module Timestamp: 5459524a
Exception Code: c000001d
Exception Offset: 000000000206f610
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1033
Additional Information 1: e37a
Additional Information 2: e37ab3d4d24739f49e676e35e792b2f8
Additional Information 3: 5159
Additional Information 4: 51595abd4a7d27aadb4cad99166a59de