Free Polish translation Dorico 1.2 for everybody :)


Polonizatory tylko dla wersji 1.2.1 (only for Dorico 1.2.1) - Author Daniel FIRLEJ


Polonizator dla Dorico 1 v.1.2.1d
Interfejs Dorico w polskiej wersji (Polish interface):
https://www.youtube.com/watch?v=M2LvLFU4xRI
Paczka do pobrania:
https://www.dropbox.com/s/plfcc0marvu9hgi/1.2.1d.zip?dl=0

For MacOS
Instalacja MacOS:

  1. Pobierz paczkę z plikami i ją rozpakuj:
    qtbase_de.qm
    strings_de.qm

Zamknij program DORICO
2. Ikona Dorico > Pokaż zawartość pakietu > Contents > Resources > l10n
3. Wklej do tej lokalizacji (l10n) wyżej wymienione pliki (potwierdź zastąpienie plików)
4. Uruchom program Dorico i ustaw w Preferences > General > Language ustaw German
w Keyboard shortcuts - ustaw keyboard language > English
5. Zatwierdź zmiany i ponownie uruchom program Dorico.

For Windows
Instalacja Windows:

  1. Pobierz paczkę z plikami i ją rozpakuj:
    qtbase_de.qm
    strings_de.qm

Zamknij program DORICO
2. C:\Program Files\Steinberg\Dorico\10n
3. Wklej do tej lokalizacji (l10n) wyżej wymienione pliki (potwierdź zastąpienie plików)
4. Uruchom program Dorico i ustaw w Preferences > General > Language ustaw German
w Keyboard shortcuts - ustaw keyboard language > English
5. Zatwierdź zmiany i ponownie uruchom program Dorico.