I have difficulty changing the file

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra rất nhiều thay đổi trên các khía cạnh của cuộc sống người tiêu dùng cũng như tình hình kinh doanh tại Việt Namhttps://cafebiz.vn/goi-mi-an-lien-trong-covid-19-va-2-tu-huyet-khien-ke-so-1-bi-doi-thu-nho-hon-cuop-thi-phan-20200426104132156.chn   https://cafebiz.vn/goi-mi-an-lien-trong-covid-19-va-2-tu-huyet-khien-ke-so-1-bi-doi-thu-nho-hon-cuop-thi-phan-20200426104132156.chn