Scarlett 18i8 distad inspelning som är svag

Jag har ett Scarlett 18i8 som inte fungerar med mitt Cubase 11.
När jag spelar in får jag en svag in signal som distar.
Vad kan det vara för fel?