Cubase 9.1 Crash on exit

Hi,

I have not this problem before Cubase 9. Now every time I quit Cubase 9 crash - so it can’t save fir example my Komplete Kontrol settings (and they are wrong on next start up of Cubase - wrong buttons are light on).

Thi is reason of crash:

Podpis problemu:
Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH
Nazwa aplikacji: Cubase9.exe
Wersja aplikacji: 9.0.10.150
Sygnatura czasowa aplikacji: 587f3618
Nazwa modułu z błędem: InnerProcessDictionary_x64.dll
Wersja modułu z błędem: 1.3.0.65300
Sygnatura czasowa modułu z błędem: 544d02a1
Kod wyjątku: c0000005
Przesunięcie wyjątku: 000000000000762b
Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
Dodatkowe informacje 1: b2ae
Dodatkowe informacje 2: b2ae514bf0f97ea014687cab2c3320cf
Dodatkowe informacje 3: bf38
Dodatkowe informacje 4: bf382367eaa427c12bb7045202c63e3a